تولد چهار راس گورخر ایرانی در مهریز

تولد چهار راس گورخر ایرانی در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، چهار راس گورخر ایرانی در چند ماه گذشته در اولین سایت تکثیر و پرورش گور ایرانی در منطقه گوراب شهرستان مهریز متولد شدند که آخرین تولد هفته گذشته صورت گرفت. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز با اعلام این خبر افزود: با توجه به انتقال مولد از این سایت به سایر سایت‌های کشور جمعیت گونه در این سایت طی سالهای قبل کاهش داشته است. محمدرضا محمودی افزود: امیدواریم با زادآوری مجدد گور و اصلاح ساختار جنسی و اجتماعی گورها، امکان رشد جمعیت این گونه به همراه تقویت ژنتیکی جمعیت مزبور فراهم شده و زمینه انجام پروژه‌های بعدی(معرفی مجدد گونه)‌ که از اهداف اولیه سایت بوده است فراهم شود. وي اضافه كرد: سايت تكثير و پرورش گورخر آسيايي استان يزد در مهریز از سال 1376 با انتقال و رهاسازي سه گورخر از منطقه حفاظت شده توران پشت سمنان فعاليت خود را آغاز كرد. وي اظهار داشت: اين سايت با تمامي امكانات و تجهيزات مورد نياز و در وسعت 133 هكتار در دهستان بهادران قرار دارد.‌ وي گفت: گورخر آسيايي از گونه‌هاي حيواني نادري است كه در گذشته، نسل آن به دست برخي از افراد سودجو به خطر افتاده بود. محمودی گفت:‌ با هدف تكثير و پرورش اين گونه نادر، سايت ياد شده در اين شهرستان احداث و فعاليت مي‌كند که با تولد این چهار راس تعداد گورخر های ایرانی موجود در استان یزد و این مرکز تکثیر و پرورش به 16 راس رسید. او خاطرنشان كرد: گورخر آسيايي با طول عمر 40سال و سرعت دويدن 70 كيلومتر در ساعت و سن بلوغ سه سال، دوره آبستني 11 ماهه دارد كه در اوايل خرداد ماه هر سال زايمان اين حيوان انجام مي‌شود. منطقه حفاظت شده كالمند، بهادران مهريز در وسعت 255 هزار هكتار در 25 كيلومتري جنوب مهريز قرار دارد.
تولد چهار راس گورخر ایرانی در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، چهار راس گورخر ایرانی در چند ماه گذشته در اولین سایت تکثیر و پرورش گور ایرانی در منطقه گوراب شهرستان مهریز متولد شدند که آخرین تولد هفته گذشته صورت گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز با اعلام این خبر افزود: با توجه به انتقال مولد از این سایت به سایر سایت‌های کشور جمعیت گونه در این سایت طی سالهای قبل کاهش داشته است.
محمدرضا محمودی افزود: امیدواریم با زادآوری مجدد گور و اصلاح ساختار جنسی و اجتماعی گورها، امکان رشد جمعیت این گونه به همراه تقویت ژنتیکی جمعیت مزبور فراهم شده و زمینه انجام پروژه‌های بعدی(معرفی مجدد گونه)‌ که از اهداف اولیه سایت بوده است فراهم شود.
وي اضافه كرد: سايت تكثير و پرورش گورخر آسيايي استان يزد در مهریز از سال 1376 با انتقال و رهاسازي سه گورخر از منطقه حفاظت شده توران پشت سمنان فعاليت خود را آغاز كرد.
وي اظهار داشت: اين سايت با تمامي امكانات و تجهيزات مورد نياز و در وسعت 133 هكتار در دهستان بهادران قرار دارد.‌
وي گفت: گورخر آسيايي از گونه‌هاي حيواني نادري است كه در گذشته، نسل آن به دست برخي از افراد سودجو به خطر افتاده بود.
محمودی گفت:‌ با هدف تكثير و پرورش اين گونه نادر، سايت ياد شده در اين شهرستان احداث و فعاليت مي‌كند که با تولد این چهار راس تعداد گورخر های ایرانی موجود در استان یزد و این مرکز تکثیر و پرورش به 16 راس رسید.
او خاطرنشان كرد: گورخر آسيايي با طول عمر 40سال و سرعت دويدن 70 كيلومتر در ساعت و سن بلوغ سه سال، دوره آبستني 11 ماهه دارد كه در اوايل خرداد ماه هر سال زايمان اين حيوان انجام مي‌شود.
منطقه حفاظت شده كالمند، بهادران مهريز در وسعت 255 هزار هكتار در 25 كيلومتري جنوب مهريز قرار دارد.

آدرس کوتاه :