توزیع 15000 نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مهریز

توزیع 15000 نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی زارع سروی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز در مراسم کشت درخت توسط جمعی از دانش آموزان شهرستان مهریز در پارک گلستان مهریز گفت:  بیش از 15000 نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مهریز توزیع می شود.
توزیع 15000 نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی زارع سروی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز در مراسم کشت درخت توسط جمعی از دانش آموزان شهرستان مهریز در پارک گلستان مهریز گفت:  بیش از 15000 نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در مهریز توزیع می شود.

آدرس کوتاه :