توزیع بیش از ۲۰ تن بذر گندم اصلاح شده بین کشاورزان مهریزی

توزیع بیش از ۲۰ تن بذر گندم اصلاح شده بین کشاورزان مهریزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز از توزیع بی سابقه بذر گندم بین روستاییان مهریزی خبر داد. سید حسن بزاز زاده اظهار داشت: بیش از ۲۰ تن از انواع بذر گندم مرغوب بین روستاییان و کشاورزان شهرستان مهریز توزیع شده است. وی اظهار داشت: در اقدامی بی نظیر در شهرستان مهریز با توجه به بارش های خوب پاییزی در چند هفته اخیر روستاییان شهرستان مهریز استقبال خوبی از کشت گندم داشتند. بزاز زاده عنوان کرد: تاکنون بیش از ۲۰ تن انواع بذر گندم مرغوب بین کشاورزان مهریزی توزیع شده که این اقدام در چند سال اخیر در شهرستان بی سابقه بوده است.
توزیع بیش از ۲۰ تن بذر گندم اصلاح شده بین کشاورزان مهریزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز از توزیع بی سابقه بذر گندم بین روستاییان مهریزی خبر داد.
سید حسن بزاز زاده اظهار داشت: بیش از ۲۰ تن از انواع بذر گندم مرغوب بین روستاییان و کشاورزان شهرستان مهریز توزیع شده است.
وی اظهار داشت: در اقدامی بی نظیر در شهرستان مهریز با توجه به بارش های خوب پاییزی در چند هفته اخیر روستاییان شهرستان مهریز استقبال خوبی از کشت گندم داشتند.
بزاز زاده عنوان کرد: تاکنون بیش از ۲۰ تن انواع بذر گندم مرغوب بین کشاورزان مهریزی توزیع شده که این اقدام در چند سال اخیر در شهرستان بی سابقه بوده است.

آدرس کوتاه :