تنها شبکه روستایی که خارج از سیستم شرکت آب و فاضلاب اداره می شود

تنها شبکه روستایی که خارج از سیستم شرکت آب و فاضلاب اداره می شود


شبکه آب رسانی روستای حاج عبداله شهرستان ومهریز تنها شبکه روستایی است که خارج از سیستم شرکت آب و فاضلاب اداره می شود.
تنها شبکه روستایی که خارج از سیستم شرکت آب و فاضلاب اداره می شود

این خبر در جلسه ای که با حضور فرماندار و مدیر کل آب و فاضلاب روستایی شهرستان مهریز و اعضای شورای اسلامی و جمعی از مردم در آن روستا تشکیل شد عنوان گردید.

در این جلسه که با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم برای روستا برگزار شده بود زارع زاده فرماندار مهریز، حاتمی مدیر کل آب و فاضلاب روستایی استان و بخشدار مرکزی مهریز مطالبی لایراد نمودند .

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت یک هفته شرکت آب و فاضلاب روستایی با مشارکت مردم و شورای اسلامی ، نسبت به تحویل سیستم آبرسانی روستا اقدام و با خرید یا اجاره آب قنات ، ساخت مخزن و اصلاح سیستم شبکه آبی ، مردم روستا را از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند کنند.

روستای حاج عبداله با 90 خانوار ، تنها روستایی است که سیستم آبرسانی آن تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی در این شهرستان نیست و آب مصرفی روستا از نظر بهداشتی مورد تایید قرار نگرفته است.

آدرس کوتاه :