تقدير از عوامل اجرايي سرشماري نفوس و مسكن 1390

تقدير از عوامل اجرايي سرشماري نفوس و مسكن 1390


مراسم تقدیر و تشکر ازعوامل اجرايي طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 شهرستان مهريز برگزار شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزمهدي كياني مقدم ، فرماندار مهريز در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از دست اندركاران و عوامل اجرايي طرح ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان گفت : عوامل اجرايي طرح سرشماري نفوس و مسكن شهرستان با توجه به آموزش هاي ديده شده به خوبی  و با دقت و سرعت بيشتري نسبت به دوره هاي قبل توانستند اين طرح را  با موفقیت اجرا كنند. فرماندار مهريز همچنین مراتب قدردانی خود را از مردم که نهایت همکاری را با ماموران سرشماری در اجراي هرچه بهتر اين طرح در شهرستان مهريز داشتند اعلام کرد. در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از دست اندرکاران و عوامل اجرایی طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان قدردانی شد.    
تقدير از عوامل اجرايي سرشماري نفوس و مسكن 1390

مراسم تقدیر و تشکر ازعوامل اجرايي طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 شهرستان مهريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزمهدي كياني مقدم ، فرماندار مهريز در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از دست اندركاران و عوامل اجرايي طرح ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان گفت : عوامل اجرايي طرح سرشماري نفوس و مسكن شهرستان با توجه به آموزش هاي ديده شده به خوبی  و با دقت و سرعت بيشتري نسبت به دوره هاي قبل توانستند اين طرح را  با موفقیت اجرا كنند.

فرماندار مهريز همچنین مراتب قدردانی خود را از مردم که نهایت همکاری را با ماموران سرشماری در اجراي هرچه بهتر اين طرح در شهرستان مهريز داشتند اعلام کرد.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از دست اندرکاران و عوامل اجرایی طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان قدردانی شد.

 

 

آدرس کوتاه :