تغییر ساعت کاری ادارات مهریز در ماه مبار ک رمضان

تغییر ساعت کاری ادارات مهریز در ماه مبار ک رمضان


تغییر ساعت کاری ادارات مهریز در ماه مبار ک رمضان   بر اساس مصوبه هیآت دولت مورخه 1388/5/21 و به شماره 40869103478 ساعت کاری ادارات   ونهاد های دولتی شهرستان مهریزدر ماه   مبار ک رمضان تغییر یافت.   بر اساس این   مصوبه ساعت کاری ادارات در ماه مبارک   رمضان از ساعت   8 صبح   تا   13   میباشد.
تغییر ساعت کاری ادارات مهریز در ماه مبار ک رمضان

تغییر ساعت کاری ادارات مهریز در ماه مبار ک رمضان

 

بر اساس مصوبه هیآت دولت مورخه 1388/5/21 و به شماره 40869103478 ساعت کاری ادارات  ونهاد های دولتی شهرستان مهریزدر ماه  مبار ک رمضان تغییر یافت. 

بر اساس این  مصوبه ساعت کاری ادارات در ماه مبارک  رمضان از ساعت  8 صبح  تا  13  میباشد.

آدرس کوتاه :