تعطیلی مدارس، فعالیت‌های کتاب‌خانه سیار روستایی را به کوچه‌های روستا کشاند

تعطیلی مدارس، فعالیت‌های کتاب‌خانه سیار روستایی را به کوچه‌های روستا کشاند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با تعطیل شدن مدارس، کتاب‌خانه‌های سیار روستایی تفت و مهریز و یزد و صدوق، فعالیت‌های خود را در اماکن مختلف از جمله مساجد، معابر، منازل بچه‌ها و در هر گوشه دیگری از طبیعت روستا برگزار می‌کنند. در همین راستا، مرتضی فرنام، مسوول  کتاب‌خانه‌ سیار روستایی تفت و مهریز، گزارش کوتاهی از یک روز قشنگ را در روستای زیبای مدوار از توابع شهرستان مهریز نقل می‌کند: "خودرو به روستای مدوار که رسید، سرود کانون را از طریق بلندگو پخش کردم و در کوچه‌های آن پرسه زدم. سپس به سمت محل مورد نظر (روبروی کتاب‌خانه عمومی مدوار) به راه افتادم. در طول مسیر، بچه‌هایی که کتاب‌هایشان را در دست داشتند، دیده می‌شدند. بعد از قرار گرفتن در محل و انجام برگشت و امانت کتاب، به کنار نهر آب رفتیم و من برای بچه‌ها قصه‌ی "فیل کوچولو دماغت کو؟" را تعریف کردم. سپس کمی آن‌طرف‌تر در زیر سایه‌های درختان انار مشغول فعالیت کاردستی شدیم. کار با گل سفال و ساخت کفش‌های گلی کار بعدی ما در زیر گل‌انارها بود. و در آخر، این دستان پر مهر و محبت کودکان بود که با تکان‌های خود بدرقه راهمان بودند." گفتنی است، کتاب‌خانه‌ سیار روستایی تفت و مهریز، در حال حاضر با 5800 جلد کتاب و 1120 عضو، کودکان و نوجوانان 19 مدرسه از روستاهای خورمیز علیا، خورمیز سفلی، مدوار، اسلامیه، علی آباد، نصر آباد، سریزد، فیض‌آباد و میرک‌آباد از شهرستانهای تفت و مهریز را در استان یزد، تحت پوشش خود دارد    
تعطیلی مدارس، فعالیت‌های کتاب‌خانه سیار روستایی را به کوچه‌های روستا کشاند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با تعطیل شدن مدارس، کتاب‌خانه‌های سیار روستایی تفت و مهریز و یزد و صدوق، فعالیت‌های خود را در اماکن مختلف از جمله مساجد، معابر، منازل بچه‌ها و در هر گوشه دیگری از طبیعت روستا برگزار می‌کنند.
در همین راستا، مرتضی فرنام، مسوول  کتاب‌خانه‌ سیار روستایی تفت و مهریز، گزارش کوتاهی از یک روز قشنگ را در روستای زیبای مدوار از توابع شهرستان مهریز نقل می‌کند:
"خودرو به روستای مدوار که رسید، سرود کانون را از طریق بلندگو پخش کردم و در کوچه‌های آن پرسه زدم. سپس به سمت محل مورد نظر (روبروی کتاب‌خانه عمومی مدوار) به راه افتادم. در طول مسیر، بچه‌هایی که کتاب‌هایشان را در دست داشتند، دیده می‌شدند. بعد از قرار گرفتن در محل و انجام برگشت و امانت کتاب، به کنار نهر آب رفتیم و من برای بچه‌ها قصه‌ی "فیل کوچولو دماغت کو؟" را تعریف کردم. سپس کمی آن‌طرف‌تر در زیر سایه‌های درختان انار مشغول فعالیت کاردستی شدیم. کار با گل سفال و ساخت کفش‌های گلی کار بعدی ما در زیر گل‌انارها بود. و در آخر، این دستان پر مهر و محبت کودکان بود که با تکان‌های خود بدرقه راهمان بودند."

گفتنی است، کتاب‌خانه‌ سیار روستایی تفت و مهریز، در حال حاضر با 5800 جلد کتاب و 1120 عضو، کودکان و نوجوانان 19 مدرسه از روستاهای خورمیز علیا، خورمیز سفلی، مدوار، اسلامیه، علی آباد، نصر آباد، سریزد، فیض‌آباد و میرک‌آباد از شهرستانهای تفت و مهریز را در استان یزد، تحت پوشش خود دارد

 

 

آدرس کوتاه :