تعرفه رأی در شهرستان مهریز تمام شد. ساعت 14:30

تعرفه رأی در شهرستان مهریز تمام شد. ساعت 14:30


5000 برگ رای از طرف رئیس ستاد انتخابات شهرستان درخواست شد.
تعرفه رأی در شهرستان مهریز تمام شد. ساعت 14:30

با توجه به حضور بی سابقه مردم در اتنتخابات این دوره خصوصاً موقعیت مهريز به دليل برخورداري از موقعيت آب و هوايي خاص و ييلاقي بودن آن در روزهاي تعطيل پذيراي تعداد زيادي از مردم شهرستانهاي همجوار است. به همين دليل علاوه بر حضور گسترده مردم اين شهرستان، برخي مردم ساير نقاط اين شهرستان نيز آرا خود را در مهريز به صندوق انداخته‌اند.

آدرس کوتاه :