تصاویری چشم نواز از طبیعت زیبای دامگاهان مهریز


  دره دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت بهاری را برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است.(روابط عمومي فرمانداري مهريز)      

 

دره دامگاهان یکی از مناطق بکر طبیعی استان یزد به شمار می رود که در چند قدمی کویر در منطقه ای کوهستانی در شهرستان مهریز واقع شده و لطافت بهاری را برای مردم این منطقه به ارمغان آورده است.(روابط عمومي فرمانداري مهريز)

 

 

 آدرس کوتاه :