تصاویری زیبا از بارش برف در ارتفاعات دامگاهان مهریز، هفته گذشته

تصاویری زیبا از بارش برف در ارتفاعات دامگاهان مهریز، هفته گذشته


روابط عمومی فرمانداری مهریز: مهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است. «دره دام گاهان» با وسعت تقريبي 2100 هكتار در 12 كيلو متري جنوب غربي «شهرستان مهريز» واقع شده است. حداقل ارتفاع اين منطقه 1880 متر و حداكثر آن 3873 متر از سطح دريا مي باشد. ميزان متوسط بارندگي ساليانه منطقه، 1956 ميلي متر است كه در ارتفاعات بيشتر به صورت برف مي باشد. معرفی چشمه دامگاهان(دون گاهون): این چشمه از محلی به همین نام که در امتداد ارتفاعات شیرکوه می باشد سرچشمه می گیرد. منبع تأمین کننده آن برفهای زمستانی ارتفاعات این کوه است و میزان آب آن بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات آن دارد.این چشمه از اوایل بهار تا مردادماه دارای آب نسبتاً فراوانی بوده و بیشترین دبی آن مربوط به فروردین و اردیبهشت می باشد. در نقشه طبیعی یزد از این نقشه به عنوان رود پایین در نام برده شده است.   تصاویر از : جمال زارع زاده مهریزی
تصاویری زیبا از بارش برف در ارتفاعات دامگاهان مهریز، هفته گذشته

روابط عمومی فرمانداری مهریز: مهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است.

«دره دام گاهان» با وسعت تقريبي 2100 هكتار در 12 كيلو متري جنوب غربي «شهرستان مهريز» واقع شده است. حداقل ارتفاع اين منطقه 1880 متر و حداكثر آن 3873 متر از سطح دريا مي باشد. ميزان متوسط بارندگي ساليانه منطقه، 1956 ميلي متر است كه در ارتفاعات بيشتر به صورت برف مي باشد.

معرفی چشمه دامگاهان(دون گاهون): این چشمه از محلی به همین نام که در امتداد ارتفاعات شیرکوه می باشد سرچشمه می گیرد. منبع تأمین کننده آن برفهای زمستانی ارتفاعات این کوه است و میزان آب آن بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات آن دارد.این چشمه از اوایل بهار تا مردادماه دارای آب نسبتاً فراوانی بوده و بیشترین دبی آن مربوط به فروردین و اردیبهشت می باشد. در نقشه طبیعی یزد از این نقشه به عنوان رود پایین در نام برده شده است.

 

تصاویر از : جمال زارع زاده مهریزی

آدرس کوتاه :