تصاویری از شور انتخاباتی در مهریز/ قسمت اول

تصاویری از شور انتخاباتی در مهریز/ قسمت اول


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مردم ولایتمدار شهرستان مهریز همان طور که در هشت سال دفاع مقدس ولایتمداری خود را با اهدای ۳۱۳ شهید گلگون کفن به اثبات رساندند آماده اند تا باری دیگر حماسه ساز شوند. شور انتخاباتی در رسانه های مهریز، نشریات و ویژه نامه ها، حرف ها و درد و دل های مردم، فضاسازی سطح شهر، همه و همه حکایت از آمادگی مهریزها برای حضور حداکثری در انتخابات و پشت کردن به توطئه های دشمن دارد.                                                                                
تصاویری از شور انتخاباتی در مهریز/ قسمت اول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مردم ولایتمدار شهرستان مهریز همان طور که در هشت سال دفاع مقدس ولایتمداری خود را با اهدای ۳۱۳ شهید گلگون کفن به اثبات رساندند آماده اند تا باری دیگر حماسه ساز شوند.

شور انتخاباتی در رسانه های مهریز، نشریات و ویژه نامه ها، حرف ها و درد و دل های مردم، فضاسازی سطح شهر، همه و همه حکایت از آمادگی مهریزها برای حضور حداکثری در انتخابات و پشت کردن به توطئه های دشمن دارد.

 

 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

آدرس کوتاه :