تشکیل شورای اعتکاف و ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت مراسم اعتکاف امسال

تشکیل شورای اعتکاف و ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت مراسم اعتکاف امسال


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه ارزیابی مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف در مهریز با حضور اعضای شورای اعتکاف در محل اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شد. در این جلسه نقاط قوت و ضعف مراسم اعتکاف امسال نسبت به سال های گذشته ارزیابی و فرم های نظر سنجی معتکفین نیز بررسی شد. گفتنی است امسال در مهریز 1300 نفر از برادران و خواهران در 11 مسجد شهری و روستایی در مراسم روح بخش و معنوی اعتکاف شرکت کردند که این آمار نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.
تشکیل شورای اعتکاف و ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت مراسم اعتکاف امسال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه ارزیابی مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف در مهریز با حضور اعضای شورای اعتکاف در محل اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شد.
در این جلسه نقاط قوت و ضعف مراسم اعتکاف امسال نسبت به سال های گذشته ارزیابی و فرم های نظر سنجی معتکفین نیز بررسی شد.
گفتنی است امسال در مهریز 1300 نفر از برادران و خواهران در 11 مسجد شهری و روستایی در مراسم روح بخش و معنوی اعتکاف شرکت کردند که این آمار نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.

آدرس کوتاه :