تشکیل اولین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان


اولین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل فرمانداری شهرستان مهریز برگزار گردید .

اولین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان مهریز با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل فرمانداری شهرستان مهریز برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه علیزاده ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان گزارشی از وضعیت و آمار سالمندان شهرستان و پتانسیل های موجود در شهرستان عنوان و خواستار توجه ویژه به این امر که از سفارشات دینی و اخلاقی ما نیز می باشد ، شدند . در ادامه جلسه هر کدام از اعضاء به بیان دیدگاه ها و توانمندیهای شهرستان در حوزه سالمندان پرداختند .

فرماندار شهرستان نیز در این جلسه با تشکر از اداره بهزیستی به جهت پیگیری و برگزار کردن جلسه ، با برشمردن پتانسیل های موجود در شهرستان در حوزه سالمندی وتأکید بر تکریم سالمندان که از سفارشات دین مبین اسلام می باشد از تمامی ادارات شهرستان درخواست نمود همکاری لازم را در حوزه سیاست گذاری و توانمند سازی سالمندان داشته باشد .آدرس کوتاه :