تشكيل شوراي هماهنگي مواد مخدر در شهرستان مهريز

تشكيل شوراي هماهنگي مواد مخدر در شهرستان مهريز


شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار در دانشگاه پیام نور این شهرستان با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران تشکیل و نظراتی برای مقابله، پيشگيري و درمان بلای خانمان سوز اعتیاد مطرح و بررسی شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  به ریاست فرماندار در دانشگاه پیام نور این شهرستان با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران تشکیل و نظراتی برای مقابله، پیشگیری و درمان بلای خانمان سوز اعتیاد مطرح و بررسی شد . مهدی کیانی مقدم  فرماندار مهريز در این نشست راه اساسی مقابله با اعتیاد را فعالیت‌های پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایه‌های اجتماعی دانست.  
تشكيل شوراي هماهنگي مواد مخدر در شهرستان مهريز

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار در دانشگاه پیام نور این شهرستان با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران تشکیل و نظراتی برای مقابله، پيشگيري و درمان بلای خانمان سوز اعتیاد مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  به ریاست فرماندار در دانشگاه پیام نور این شهرستان با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران تشکیل و نظراتی برای مقابله، پیشگیری و درمان بلای خانمان سوز اعتیاد مطرح و بررسی شد.
مهدی کیانی مقدم  فرماندار مهريز در این نشست راه اساسی مقابله با اعتیاد را فعالیت‌های پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایه‌های اجتماعی دانست.

 

آدرس کوتاه :