تشكيل تعاوني تخصصي مرتعداران منابع طبيعي در شهرستان مهريز

تشكيل تعاوني تخصصي مرتعداران منابع طبيعي در شهرستان مهريز


  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز از برگزاری انتخاباتی برای تشکیل تعاوني تخصصي مرتعداران منابع طبيعي در مهریز خبر داد. به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، دومین جلسه تعاونی تخصصی مرتعداران منابع طبیعی و آبخیزداری با شرکت دامداران ، مرتعداران و بهره برداران منابع طبیعی شهرستان مهریز در کانون شهید کشاورزی مهریز برگزار شد. علی زارع سروی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در این جلسه گفت: با عنایت به دعوت قبلی از کلیه دامداران ، مرتعداران و بهره برداران  منابع طبیعی در خصوص لزوم تشکیل تعاونی تخصصی مرتعداران منابع طبیعی و انجام هماهنگی لازم فی مابین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره تعاون روستایی مهریز نسبت به برگزاری این جلسه اقدام شد . زارع سروی مساحت مراتع غیر مشجر شهرستان را ۵۳۵۰۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: این مراتع در ۶۷ مرتع تقسیم بندی و میزان ۱۶۶۴۰۱ هکتار آن دارای طرح مرتعداری و در کل تحت اختیار ۵۰۰ مرتعدار و یا دامدار قرار گرفته بطوریکه هم اکنون تعداد ۴۵۰۰۰ راس دام مجاز در ۲۹ مرتع تابستانه و ۳۸ مرتع زمستانه چرا می شوند . در ادامه جلسه با رای حاضرین اعضای هیئت مدیره ، و بازرسین این تعاونی انتخاب و مقرر شد طی جلسات بعدی و طی نمودن مراحل قانونی، شرکت تعاونی فعالیت خود را رسما آغاز کند.  
تشكيل تعاوني تخصصي مرتعداران منابع طبيعي در شهرستان مهريز
 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز از برگزاری انتخاباتی برای تشکیل تعاوني تخصصي مرتعداران منابع طبيعي در مهریز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، دومین جلسه تعاونی تخصصی مرتعداران منابع طبیعی و آبخیزداری با شرکت دامداران ، مرتعداران و بهره برداران منابع طبیعی شهرستان مهریز در کانون شهید کشاورزی مهریز برگزار شد.

علی زارع سروی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در این جلسه گفت: با عنایت به دعوت قبلی از کلیه دامداران ، مرتعداران و بهره برداران  منابع طبیعی در خصوص لزوم تشکیل تعاونی تخصصی مرتعداران منابع طبیعی و انجام هماهنگی لازم فی مابین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره تعاون روستایی مهریز نسبت به برگزاری این جلسه اقدام شد .

زارع سروی مساحت مراتع غیر مشجر شهرستان را ۵۳۵۰۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: این مراتع در ۶۷ مرتع تقسیم بندی و میزان ۱۶۶۴۰۱ هکتار آن دارای طرح مرتعداری و در کل تحت اختیار ۵۰۰ مرتعدار و یا دامدار قرار گرفته بطوریکه هم اکنون تعداد ۴۵۰۰۰ راس دام مجاز در ۲۹ مرتع تابستانه و ۳۸ مرتع زمستانه چرا می شوند .

در ادامه جلسه با رای حاضرین اعضای هیئت مدیره ، و بازرسین این تعاونی انتخاب و مقرر شد طی جلسات بعدی و طی نمودن مراحل قانونی، شرکت تعاونی فعالیت خود را رسما آغاز کند.

 

آدرس کوتاه :