تشریح اتفاقات 13 ابان برای نسل جدید و روشنگری انان ضروری است

تشریح اتفاقات 13 ابان برای نسل جدید و روشنگری انان ضروری است


  تشریح اتفاقات 13 آبان برای نسل جدید و روشنگری انان ضروری است  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:حجت السلام ناصر دهقانیزاده  درسخنانی گفت:روز 13 آبان از اهميت فراواني در تاريخ معاصر ايران اسلامي برخوردار است و بايد اين روز به جوانان و مردم بيشتر شناسايي شود. وي افزود: با توجه به توطئه های فراوان دشمنان دركشور، در سال ‌جاري برگزاري راهپيمايي و مراسم‌هاي اين روز حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي قبل دارد و بايد در برگزاري اين روز بزرگ تلاش زيادي به كار گرفته شود.   مدیر مسئول دفتر امام جمعه   مهریز با اشاره به اهميت اين روز تاكيد كرد: شركت در راهپيمايي اين 13 آبان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايد تلاش كرد تا تمام اقشار مردم در اين روز شركت فعال داشته باشند و در اين راستا اهميت فعاليت رسانه‌ها بيش از هميشه احساس مي‌شود. دهقانیزاده افزود: در روز 13 آبان سال‌ جاري دانش‌آموز، دانشجو و تمام اقشار مردم در راهپيمايي شركت مي‌كنند و به همين منظور بايد فضاي جامعه تبيين و تشريح اتفاقات روز 13 آبان براي نسل جديد، دانشجويان، دانش‌آموزان و روشنگري مردم ضروري است. این روحانی فعال ادامه داد: لازم است براي برگزاري مراسم باشكوه 13 آبان و برپايي راهپيمايي گسترده اين روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه برنامه‌ريزي‌هاي مناسب صورت گیرد وی خاطر نشان کرد: خمودي و بي‌توجهي به اين روز باعث مي‌شود كه دشمن درصدد از بين بردن نسل جوان ما برآيد بنابر اين بايد از اين امر جلوگيري كرده و به بهترين نحو ممكن مراسم روز 13 آبان را برگزار كنيم. 
تشریح اتفاقات 13 ابان برای نسل جدید و روشنگری انان ضروری است

 تشریح اتفاقات 13 آبان برای نسل جدید و روشنگری انان ضروری است

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:حجت السلام ناصر دهقانیزاده  درسخنانی گفت:روز 13 آبان از اهميت فراواني در تاريخ معاصر ايران اسلامي برخوردار است و بايد اين روز به جوانان و مردم بيشتر شناسايي شود.
وي افزود: با توجه به توطئه های فراوان دشمنان دركشور، در سال ‌جاري برگزاري راهپيمايي و مراسم‌هاي اين روز حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي قبل دارد و بايد در برگزاري اين روز بزرگ تلاش زيادي به كار گرفته شود.
 مدیر مسئول دفتر امام جمعه  مهریز با اشاره به اهميت اين روز تاكيد كرد: شركت در راهپيمايي اين 13 آبان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايد تلاش كرد تا تمام اقشار مردم در اين روز شركت فعال داشته باشند و در اين راستا اهميت فعاليت رسانه‌ها بيش از هميشه احساس مي‌شود.
دهقانیزاده افزود: در روز 13 آبان سال‌ جاري دانش‌آموز، دانشجو و تمام اقشار مردم در راهپيمايي شركت مي‌كنند و به همين منظور بايد فضاي جامعه تبيين و تشريح اتفاقات روز 13 آبان براي نسل جديد، دانشجويان، دانش‌آموزان و روشنگري مردم ضروري است.
این روحانی فعال ادامه داد: لازم است براي برگزاري مراسم باشكوه 13 آبان و برپايي راهپيمايي گسترده اين روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه برنامه‌ريزي‌هاي مناسب صورت گیرد
وی خاطر نشان کرد: خمودي و بي‌توجهي به اين روز باعث مي‌شود كه دشمن درصدد از بين بردن نسل جوان ما برآيد بنابر اين بايد از اين امر جلوگيري كرده و به بهترين نحو ممكن مراسم روز 13 آبان را برگزار كنيم. 

آدرس کوتاه :