تسهيلات توسعه بخش كشاورزي سال 92 بررسي مي شود

تسهيلات توسعه بخش كشاورزي سال 92 بررسي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد حسن بزاز زاده گفت:پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان مهریز ۲۹ مرداد ماه در محل شرکت تعاونی دامداران شهرستان تشکیل و بررسی  تسهیلات توسعه بخش کشاورزی سال ۹۲ از مهمترین محورهای این شورا خواهد بود. وی افزود: طرح آسیب شناسی و طرح پالایش اعضاء و وصول مطالبات تشکلها و طرح تصویب آئین نامه‏ها و بخشنامه‏ها از دیگر موضوعات  پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان مهریز می باشد.
تسهيلات توسعه بخش كشاورزي سال 92 بررسي مي شود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد حسن بزاز زاده گفت:پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان مهریز ۲۹ مرداد ماه در محل شرکت تعاونی دامداران شهرستان تشکیل و بررسی  تسهیلات توسعه بخش کشاورزی سال ۹۲ از مهمترین محورهای این شورا خواهد بود.

وی افزود: طرح آسیب شناسی و طرح پالایش اعضاء و وصول مطالبات تشکلها و طرح تصویب آئین نامه‏ها و بخشنامه‏ها از دیگر موضوعات  پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان مهریز می باشد.

آدرس کوتاه :