ترکه بافی و چاقو سازی مهریز در فهرست آثار ملی ثبت شد

ترکه بافی و چاقو سازی مهریز در فهرست آثار ملی ثبت شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ترکه بافی و چاقو سازی مهریز در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور،‌ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. این دو اثر به همراه ۱۰ اثر دیگر از استان یزد شامل شش پرونده صنایع دستی و شش پرونده معنوی بود که در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پرونده ‌ها در بخش صنایع دستی شامل حصیربافی بافق، زنجیرسازی اردکان، گیوه‌دوزی و قفل سازی ابرکوه، ترکه بافی و چاقو سازی مهریز است. در حوزه پرونده های معنوی نیز آداب و رسوم مذهبی به ویژه نخل ‌برداری کریت طبس، مهرجرد میبد و ندوشن، شَدّه برداری احمدآباد اردکان، حلواارده اردکان و فناوری بادگیرها، مجوز ثبت ملی دریافت کردند. تاکنون ۱۵ اثر معنوی استان یزد به ثبت آثار معنوی کشور رسیده است و در مجموع آثار معنوی به ثبت رسیده استان یزد به ۲۷ اثر افزایش یافت. هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور به ریاست مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور از دوم تا پنجم بهمن ماه جاری در استان سمنان شهرستان شاهرود برگزار ‌شد.
ترکه بافی و چاقو سازی مهریز در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ترکه بافی و چاقو سازی مهریز در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور،‌ در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
این دو اثر به همراه ۱۰ اثر دیگر از استان یزد شامل شش پرونده صنایع دستی و شش پرونده معنوی بود که در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
این پرونده ‌ها در بخش صنایع دستی شامل حصیربافی بافق، زنجیرسازی اردکان، گیوه‌دوزی و قفل سازی ابرکوه، ترکه بافی و چاقو سازی مهریز است.
در حوزه پرونده های معنوی نیز آداب و رسوم مذهبی به ویژه نخل ‌برداری کریت طبس، مهرجرد میبد و ندوشن، شَدّه برداری احمدآباد اردکان، حلواارده اردکان و فناوری بادگیرها، مجوز ثبت ملی دریافت کردند.
تاکنون ۱۵ اثر معنوی استان یزد به ثبت آثار معنوی کشور رسیده است و در مجموع آثار معنوی به ثبت رسیده استان یزد به ۲۷ اثر افزایش یافت.
هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور به ریاست مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور از دوم تا پنجم بهمن ماه جاری در استان سمنان شهرستان شاهرود برگزار ‌شد.

آدرس کوتاه :