ترم پائیزه مدرسه والیبال مهریز آغاز شد

ترم پائیزه مدرسه والیبال مهریز آغاز شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ترم پائیزه مدرسه والیبال مهریز با شرکت 60 نفر از نوجوانان این شهرستان آغاز شد. نوجوانان روزهای چهارشنبه 17 تا 19 و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 آموزش های لازم را فرا می گیرند که علاقمندان جهت ثبت نام به اداره ورزش و جوانان مهریز مراجعه کنند.
ترم پائیزه مدرسه والیبال مهریز آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ترم پائیزه مدرسه والیبال مهریز با شرکت 60 نفر از نوجوانان این شهرستان آغاز شد.
نوجوانان روزهای چهارشنبه 17 تا 19 و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 آموزش های لازم را فرا می گیرند که علاقمندان جهت ثبت نام به اداره ورزش و جوانان مهریز مراجعه کنند.

آدرس کوتاه :