تحرک بخشیدن به فعالیت های انجمن های فرهنگی و هنری مهریز

تحرک بخشیدن به فعالیت های انجمن های فرهنگی و هنری مهریز


در راستای فعال نمودن انجمن های فرهنگی و هنری مهریز ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با برگزاری جلسات جداگانه ای با انجمن های موسیقی ، شعر و ادب ، مسائل و مشکلات این دو انجمن را مورد بررسی قرار داد
تحرک بخشیدن به فعالیت های انجمن های فرهنگی و هنری مهریز

در راستای فعال نمودن انجمن های فرهنگی و هنری مهریز ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با برگزاری جلسات جداگانه ای با انجمن های موسیقی و شعر و ادب ، مسائل و مشکلات این دو انجمن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، در این جلسات دست اندرکاران این انجمن ها با ارائه گزارشی از فعالیت و وضعیت فعلی آن ها ، پاره ای از مسائل و مشکلات و نیازهای خود را مطرح نمودند.

تشکیل یک گروه منسجم موسیقی سنتی با حضور هنرمندان با استعداد در جهت اجرای برنامه موسیقی در سطح شهرستان ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، پیگیری ثبت رسانیدن انجمن شعر ، برنامه ریزی و برگزاری محافل هفتگی نقد شعر ، برگزاری شب شعر ، ایجاد ارتباط با دبیران ادبیات آموزش و پرورش در راستای شناسایی و جذب استعدادهای عرصه شعر و ادب و ایجاد مکانی مستقل برای استقرار انجمن شعر از مهمترین تصمیمات این جلسات بود.

آدرس کوتاه :