تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس


گزارش تصویری- قسمت دوم
تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

عکاسان: جمال زارع زاده، مصطفی مسعودی، میلاد سلمانی، محمد ابوئی

 

آدرس کوتاه :