تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس


گزارش تصویری-قسمت اول
تجلی همبستگی مردم مهریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

عکاسان: جمال زارع زاده ، مصطفی مسعودی، میلاد سلمانی و محمد ابوئی

آدرس کوتاه :