تجلیل از تنها بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز

تجلیل از تنها بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز


از تنها بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز طی مراسمی تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ، همزمان با هفته دولت از عباسعلی خمسه ایها تنها بازنشسته این اداره طی مراسمی بصورت ویژه تجلیل شد. در این مراسم که با حضور اسعدی معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، زارع زاده فرماندار ، ابویی شهردار ، اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولین و هنرمندان شهرستان به انجام رسید ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز با اهدای لوح و هدیه از این بازنشسته تجلیل به عمل آورد. سید کاظم کمالیان ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ،  در این آیین ویژه ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات نامبرده در طی مدت خدمتشان در این اداره از وی بعنوان یک هنرمند رشته خاتم کاری یاد کرد و اظهار امیدواری کرد در زمینه آموزش این هنر و نیز از تجارب ارزنده وی در زمینه کاری در اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان استفاده گردد.
تجلیل از تنها بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز

از تنها بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز طی مراسمی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ، همزمان با هفته دولت از عباسعلی خمسه ایها تنها بازنشسته این اداره طی مراسمی بصورت ویژه تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور اسعدی معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، زارع زاده فرماندار ، ابویی شهردار ، اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولین و هنرمندان شهرستان به انجام رسید ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز با اهدای لوح و هدیه از این بازنشسته تجلیل به عمل آورد.

سید کاظم کمالیان ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ،  در این آیین ویژه ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات نامبرده در طی مدت خدمتشان در این اداره از وی بعنوان یک هنرمند رشته خاتم کاری یاد کرد و اظهار امیدواری کرد در زمینه آموزش این هنر و نیز از تجارب ارزنده وی در زمینه کاری در اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان استفاده گردد.

آدرس کوتاه :