تجليل از كارگران و كارفرمايان مهريزي توسط فرماندار و ديگر مسئولين شهرستان-به همراه گزارش تصويري

تجليل از كارگران و كارفرمايان مهريزي توسط فرماندار و ديگر مسئولين شهرستان-به همراه گزارش تصويري


به مناسبت هفته كارگر
تجليل از كارگران و كارفرمايان مهريزي توسط فرماندار و ديگر مسئولين شهرستان-به همراه گزارش تصويري

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به مناسبت هفته كارگر مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز به همراه تمامي روساي ادارات اين شهرستان با حضور در كارگاه ها و كارخانجات صنعتي اين شهرستان هفته كارگر را به كارگران و كارفرمايان تبريك گفتند.
امروز صبح مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز به همراه ديگر مسئولين ادارات اين شهرستان ابتدا با حضور در گلزار شهداي گمنام اين شهرستان و گرامي داشت ياد و خاطره ي 313 شهيد سرافراز مهريز با اكيپ بندي هاي جداگانه اي كه توسط كميته كارگري اين شهرستان صورت گرفته بود مسئولين با حضور در كارگاه ها و كارخانجات صنعتي با اهداي شاخه هاي گلي از زحمات و تلاش هاي كارگران و كارفرمايان قدرداني كردند.
فرماندار مهريز همچنين در جريان مشكلات برخي از كارگران و كارفرمايان اين شهرستان قرار گرفت و قول پيگيري اين مشكلات را به آنان داد.

 

 

آدرس کوتاه :