تا پايان برنامه 5 ساله؛ 40 درصد مردم آموزش‌ پيشگيري از موادمخدر را فرامي‌‌گيرند

تا پايان برنامه 5 ساله؛ 40 درصد مردم آموزش‌ پيشگيري از موادمخدر را فرامي‌‌گيرند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خانم وفاييان دبير كميته پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز به ارائه چارچوب‌ها و وظايف شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر پرداخت و آسيب‌شناسي و آموزش را از مهم‌ترين لوازم پيشگيري اوليه از موادمخدر دانست. وي خاطرنشان كرد: از سال 89 تا 93 حداقل 40 درصد جمعيت كشور بايد زير پوشش برنامه استاندارد پيشگيري از موادمخدر قرار بگيرند. وفاييان با اشاره به ابلاغ سند پيشگيري اوليه از موادمخدر توسط ستاد كل مبارزه با موادمخدر كشور به استا‌ن‌ها بيان داشت: اين سند از توسعه يافتگي لازم برخوردار است به طوري كه به خوبي نقشه راه فعاليت‌ها و اقدامات را در محيط خانواده‌ها، محيط‌هاي آموزشي، محله‌ها، محيط‌هاي كار و محيط رسانه‌ها ترسيم كرده است. وي ادامه داد: اين سند داراي حدود 13 سياست، پنج راهبرد، 9 برنامه ملي، سه پروژه و 112 شاخص است كه با هدف نهايي كاهش ميزان بروز اعتياد به موادمخدر در كشور تدوين شده است. دبير كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان يزد حضور، نقش و مشاركت مردم در پيشگيري از اعتياد را امري انكارناپذير تلقي كرد و افزود: توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي در امر مبارزه‌ با موادمخدر، درمان معتادان با تكيه بر دانش‌هاي روز دنيا و نهضت فراگير رسانه‌اي و تداوم فعاليت‌هاي پيشگيرانه در رسانه‌ها با توجه به 16 هزار سايت مروج ‌اعتياد به طراحي استكبار‌ در كشور، از ديگر اقدامات اساسي در راستاي دستيابي به امر مهم كاهش آسيب‌هاي‌ موادمخدر در جامعه است. وي بومي‌سازي هرچه سريع‌تر و تطبيق سند ابلاغي با شرايط موجود شهرستان‌ها را امري ضروري دانست و افزود: با بومي‌سازي سند با توجه به چارچوب شهرستان‌ها، ريز پروژه و برش شهرستاني و دستگاهي مشخص نيز با توجه به شرايط هر شهرستان زير نظر فرمانداران انجام شود. وي مبارزه با تقاضا و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شناخت و آگاهي مردم نسبت به ضررها و آسيب‌هاي مصرف مواد مخدر را از وظايف كميته فرهنگي و پيشگيري مبارزه با مواد مخدر بيان كرد و نقش رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما در اين زمينه را مهم دانست. وفاييان در ادامه به ارائه راهبردها و برنامه‌هاي سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد پرداخت و توسعه خدمات پيشگيري از جمله ارائه خدمات در محيط‌هاي كار، توسعه مشاركت‌هاي مردمي و نقش رسانه‌ها را از مهم‌ترين برنامه‌ها و راهبردهاي پييشگيري از موادمخدر دانست. وي همچنين عدم آگاهي خانواده‌ها و بدسرپرستان را از آسيب‌هاي جدي در زمينه گسترش موادمخدر دانست. در اين نشست اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز به بيان ديدگاه‌ها و ارائه نظرات خود در مبارزه و پيشگيري از موادمخدر پرداختند.
تا پايان برنامه 5 ساله؛ 40 درصد مردم آموزش‌ پيشگيري از موادمخدر را فرامي‌‌گيرند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خانم وفاييان دبير كميته پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز به ارائه چارچوب‌ها و وظايف شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر پرداخت و آسيب‌شناسي و آموزش را از مهم‌ترين لوازم پيشگيري اوليه از موادمخدر دانست.
وي خاطرنشان كرد: از سال 89 تا 93 حداقل 40 درصد جمعيت كشور بايد زير پوشش برنامه استاندارد پيشگيري از موادمخدر قرار بگيرند.
وفاييان با اشاره به ابلاغ سند پيشگيري اوليه از موادمخدر توسط ستاد كل مبارزه با موادمخدر كشور به استا‌ن‌ها بيان داشت: اين سند از توسعه يافتگي لازم برخوردار است به طوري كه به خوبي نقشه راه فعاليت‌ها و اقدامات را در محيط خانواده‌ها، محيط‌هاي آموزشي، محله‌ها، محيط‌هاي كار و محيط رسانه‌ها ترسيم كرده است.
وي ادامه داد: اين سند داراي حدود 13 سياست، پنج راهبرد، 9 برنامه ملي، سه پروژه و 112 شاخص است كه با هدف نهايي كاهش ميزان بروز اعتياد به موادمخدر در كشور تدوين شده است.
دبير كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان يزد حضور، نقش و مشاركت مردم در پيشگيري از اعتياد را امري انكارناپذير تلقي كرد و افزود: توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي در امر مبارزه‌ با موادمخدر، درمان معتادان با تكيه بر دانش‌هاي روز دنيا و نهضت فراگير رسانه‌اي و تداوم فعاليت‌هاي پيشگيرانه در رسانه‌ها با توجه به 16 هزار سايت مروج ‌اعتياد به طراحي استكبار‌ در كشور، از ديگر اقدامات اساسي در راستاي دستيابي به امر مهم كاهش آسيب‌هاي‌ موادمخدر در جامعه است.
وي بومي‌سازي هرچه سريع‌تر و تطبيق سند ابلاغي با شرايط موجود شهرستان‌ها را امري ضروري دانست و افزود: با بومي‌سازي سند با توجه به چارچوب شهرستان‌ها، ريز پروژه و برش شهرستاني و دستگاهي مشخص نيز با توجه به شرايط هر شهرستان زير نظر فرمانداران انجام شود.
وي مبارزه با تقاضا و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شناخت و آگاهي مردم نسبت به ضررها و آسيب‌هاي مصرف مواد مخدر را از وظايف كميته فرهنگي و پيشگيري مبارزه با مواد مخدر بيان كرد و نقش رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما در اين زمينه را مهم دانست.
وفاييان در ادامه به ارائه راهبردها و برنامه‌هاي سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد پرداخت و توسعه خدمات پيشگيري از جمله ارائه خدمات در محيط‌هاي كار، توسعه مشاركت‌هاي مردمي و نقش رسانه‌ها را از مهم‌ترين برنامه‌ها و راهبردهاي پييشگيري از موادمخدر دانست.
وي همچنين عدم آگاهي خانواده‌ها و بدسرپرستان را از آسيب‌هاي جدي در زمينه گسترش موادمخدر دانست.
در اين نشست اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز به بيان ديدگاه‌ها و ارائه نظرات خود در مبارزه و پيشگيري از موادمخدر پرداختند.

آدرس کوتاه :