تاکید فرماندار مهریز بر آمادگی جایگاه های عرضه سوخت در جاده سنتو و سطح شهر

تاکید فرماندار مهریز بر آمادگی جایگاه های عرضه سوخت در جاده سنتو و سطح شهر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از جایگاه های عرضه سوخت در جاده سنتو و سطح شهرستان بازدید کرد. فرماندار مهریز در این بازدید که به منظور خدمت رسانی مطلوب جایگاه‌های عرضه سوخت در ایام نوروز انجام شده بود با توجه به افزایش تردد در محور یزد کرمان بر آمادگی جایگاه های عرضه سوخت تاکید کرد. در حاشیه این بازدید فرماندار مهریز همچنین از اورژانس 115 روستای سریزد بازدید کرد.    
تاکید فرماندار مهریز بر آمادگی جایگاه های عرضه سوخت در جاده سنتو و سطح شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از جایگاه های عرضه سوخت در جاده سنتو و سطح شهرستان بازدید کرد.

فرماندار مهریز در این بازدید که به منظور خدمت رسانی مطلوب جایگاه‌های عرضه سوخت در ایام نوروز انجام شده بود با توجه به افزایش تردد در محور یزد کرمان بر آمادگی جایگاه های عرضه سوخت تاکید کرد.

در حاشیه این بازدید فرماندار مهریز همچنین از اورژانس 115 روستای سریزد بازدید کرد.

 

 

آدرس کوتاه :