تامين زيرساخت ها و مشكلات مسكن مهر روستاهاي مهريز بررسي شد

تامين زيرساخت ها و مشكلات مسكن مهر روستاهاي مهريز بررسي شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه با حضور مديركل بنياد مسكن، فرماندار مهريز ، بخشدارمركزي، كارشناسان آب و فاضلاب روستايي، برق و گاز استان و مديران مربوطه شهرستان در محل فرمانداري مهريز تامين زيرساخت ها و مشكلات مسكن مهر روستاهاي مهريز  و روستاي مدوار كه عمليات ساخت مسكن مهر آنان شروع شده بررسي شد. در اين جلسه بخشدار مركزي، دهياران و اعضاي شوراي روستاها تسريع در تامين خدمات زيربنايي مسكن مهر روستاييان را خواستار كه مديركل بنياد مسكن قول پيگيري آن از طريق شوراي مسكن استان را داد. در اين جلسه همچنين مصوب شد مشكل وجود تيرهاي برق شهرك امام حسن مجتبي مدوار كه از مسكن مهر اين روستا گذر مي كند با جابجايي حل شود. انشعاب آب 137 واحد مسكن روستاي خورميزات نيز در اين جلسه مطرح و قول پيگيري آن داده شد.
تامين زيرساخت ها و مشكلات مسكن مهر روستاهاي مهريز بررسي شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه با حضور مديركل بنياد مسكن، فرماندار مهريز ، بخشدارمركزي، كارشناسان آب و فاضلاب روستايي، برق و گاز استان و مديران مربوطه شهرستان در محل فرمانداري مهريز تامين زيرساخت ها و مشكلات مسكن مهر روستاهاي مهريز  و روستاي مدوار كه عمليات ساخت مسكن مهر آنان شروع شده بررسي شد.
در اين جلسه بخشدار مركزي، دهياران و اعضاي شوراي روستاها تسريع در تامين خدمات زيربنايي مسكن مهر روستاييان را خواستار كه مديركل بنياد مسكن قول پيگيري آن از طريق شوراي مسكن استان را داد.
در اين جلسه همچنين مصوب شد مشكل وجود تيرهاي برق شهرك امام حسن مجتبي مدوار كه از مسكن مهر اين روستا گذر مي كند با جابجايي حل شود.
انشعاب آب 137 واحد مسكن روستاي خورميزات نيز در اين جلسه مطرح و قول پيگيري آن داده شد.

آدرس کوتاه :