تاكيد فرماندار مهريز بر تسريع در عمليات ساخت مسكن مهر در اين شهرستان

تاكيد فرماندار مهريز بر تسريع در عمليات ساخت مسكن مهر در اين شهرستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، فرماندار مهريز امروز صبح در جمع پيمانكاران و مسئولين مسكن مهر و روساي شركت هاي برق، گاز،آب و مخابرات شهرستان بر تسريع بر ساخت 371 واحد مسكوني مهر تاكيد كرد.  مهدي كياني مقدم فرماندار مهریز از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند. گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.  
تاكيد فرماندار مهريز بر تسريع در عمليات ساخت مسكن مهر در اين شهرستان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، فرماندار مهريز امروز صبح در جمع پيمانكاران و مسئولين مسكن مهر و روساي شركت هاي برق، گاز،آب و مخابرات شهرستان بر تسريع بر ساخت 371 واحد مسكوني مهر تاكيد كرد.
 مهدي كياني مقدم فرماندار مهریز از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.
گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.

 

آدرس کوتاه :