بی نظیرترین حضور در انتخابات تاکنون در شهرستان مهریز

بی نظیرترین حضور در انتخابات تاکنون در شهرستان مهریز


طی بازدیدی که فرماندار مهریز بهمراه عوامل اجرایی ستاد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری داشتند تا کنون ( ساعت 10:30 صبح) مردم مهریز بی نظیرترین استقبال را در طول تاریخ راگیری شهرستان داشتند.
بی نظیرترین حضور در انتخابات تاکنون در شهرستان مهریز
صندوق های اخذ رای برخی 2 برابر و برخی دیگر تا 4 برابر نسبت به سال های گذشته اخذ رای شده است.
آدرس کوتاه :