بیش از 3700 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی غیر استحصال داروئی امحاء شد

بیش از 3700 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی غیر استحصال داروئی امحاء شد


طی مراسمی بیش از 3700 کیلوگرم مواد مخدر در حضور خبرنگاران و اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در پاسگاه شهید مدنی یزد بیش از 3700 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی غیر استحصال داروئی به آتش كشيده شد. سرهنگ واحدیان جانشین فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ خدایی جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ، کیانی مقدم فرماندار و رئیس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان نیز در این مراسم حضور داشتند. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز نیز طی سخنانی از زحمات و تلاش های جان برکفان نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.
بیش از 3700 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی غیر استحصال داروئی امحاء شد

طی مراسمی بیش از 3700 کیلوگرم مواد مخدر در حضور خبرنگاران و اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در پاسگاه شهید مدنی یزد بیش از 3700 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی غیر استحصال داروئی به آتش كشيده شد.
سرهنگ واحدیان جانشین فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ خدایی جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ، کیانی مقدم فرماندار و رئیس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان نیز در این مراسم حضور داشتند.

مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز نیز طی سخنانی از زحمات و تلاش های جان برکفان نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.

آدرس کوتاه :