بیش از 100 تن سیب زمینی در مهریز توزیع شد

بیش از 100 تن سیب زمینی در مهریز توزیع شد


به گفته روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مهریز بیش از 100 تن سیب زمینی برای مددجویان تحت پوشش و اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شد.
بیش از 100 تن سیب زمینی در مهریز توزیع شد
به گفته روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مهریز بیش از 100 تن سیب زمینی برای مددجویان تحت پوشش و اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع شد.
آدرس کوتاه :