بي پولي موجب کاهش رفتگران شهر مهريز از 70 نفر به هفت نفر شد.

بي پولي موجب کاهش رفتگران شهر مهريز از 70 نفر به هفت نفر شد.


شهردار مهريز گفت: بي پولي و افزايش مشکل نقدينگي موجب کاهش رفتگران اين شهر از 70 نفر به هفت نفر شد.
بي پولي موجب کاهش رفتگران شهر مهريز از 70 نفر به هفت نفر شد.
" عليرضا ابويي " روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اين شهر افزود: پارسال 70 نفر رفتگر کار رفت و روب کوچه ها ، معابر و خيابان هاي اصلي و فرعي اين شهر را انجام مي دادند.
وي اضافه کرد: اين افراد با فعاليت خود کار نظافت اين شهر را در حجم 50 کيلومتر در سطح 30 محله در بافت قديم و جديد انجام مي دادند.
ابويي گفت: در سالجاري بخاطر وصعيت بد مالي و عدم وجود اعتبارات کافي عذر اکثر اين رفتگران براي ادامه کار در شهر خواسته شد.
وي بدون اشاره به ميزان حقوق و مزاياي رفتگران اخراج شده اظهار داشت: اين امر ضمن بروز نارضايتي در بين آنان موجب اختلال در کار نظافت شهر شده است.
وي اضافه کرد: عدم وجود رفتگر کافي براي نظافت صحيح شهر موجب نارضايتي و مردم و مسوولان شده است.
وي از مسئولان استان خواست براي حل اين موضوع شهرداري مهريز را ياري دهند.
از جمعيت 45 هزار نفري مهريز 20 هزار نفر در شهر زندگي مي کنند.

آدرس کوتاه :