بيمارستان فاطمة‌الزهرا (س) مهريز تجهيز مي‌شود

بيمارستان فاطمة‌الزهرا (س) مهريز تجهيز مي‌شود


رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نسبت به تجهيز برخي فضاهاي بيمارستان فاطمة‌الزهرا(س) شهرستان مهريز قول مساعد داد.
بيمارستان فاطمة‌الزهرا (س) مهريز تجهيز مي‌شود

سيدجليل ميرمحمدي در بازديد از پروژه‌هاي در دست احداث بخش‌هاي قلب و CCU و پلي‌كلينيك تخصصي بيمارستان فاطمة الزهرا(س) شهرستان مهريز از نزديك روند اقدامات اجرايي انجام شده را بررسي كرد.
وي ضمن بررسي مشكلات اين بيمارستان، براي تهيه يك دستگاه اكو از طريق دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و نيز تامين تجهيزات بخش
ICU و محوطه‌سازي اطراف بخش قلب و CCU و ساير هزينه‌هاي عمراني اين پروژه‌ها قول مساعد داد.
همچنين معاون پشتيباني و مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي بازديد از پروژه واحدهاي مسكوني متخصصان اين بيمارستان نسبت به تامين اعتبارات به منظور بخشي از تجهيزات مورد نياز بخش قلب و تامين لوازم ضروري واحدهاي مسكوني متخصصان و آماده‌سازي اين محوطه قول پيگيري داد.
دهقان همچنين از اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال براي آسفالت محوطه بيمارستان و تامين نيرو براي راه‌اندازي بخش‌هاي قلب و
CCU، ICU و NICU خبر داد.

آدرس کوتاه :