بيش از 80 درصد جمعيت استان تحت پوشش تامين اجتماعي هستند

بيش از 80 درصد جمعيت استان تحت پوشش تامين اجتماعي هستند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد در حاشیه افتتاح نمازخانه تامین اجتماعی مهریز با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی اند گفت: تامین اجتماعی استان یزد از طریق ۱۴ شعبه ثابت، ۶ شعبه اقماری، یک کارگزاری به ۲۶۸ هزار بیمه شده، ۴۲ هزار مستمری بگیر که در مجموع به بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان خدمات خود را ارائه می دهد . وی افزود: این نهاد با ۲۶ هزار کارگاه در استان یزد در تعامل است. وی از افتتاح ۲ شعبه تامین اجتماعی تا پایان سال در استان خبر داد و افزود: از برنامه های آتی این نهاد، افتتاح شعبه بهاباد در ابتدای آبان ماه سال جاری و افتتاح شعبه عقدا به عنوان دومین شعبه اردکان تا نیمه آبان ماه می باشد. مرصادی با بیان اینکه کارفرمایان ۱۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی یزد بدهکارند، در خصوص بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه گفت: کارفرمایان بدهکار می توانند تا ۱۹دی ماه به تامین اجتماعی مراجعه و از بخشودگی کامل جرائم خود بهره مند شوند.                          
بيش از 80 درصد جمعيت استان تحت پوشش تامين اجتماعي هستند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد در حاشیه افتتاح نمازخانه تامین اجتماعی مهریز با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی اند گفت: تامین اجتماعی استان یزد از طریق ۱۴ شعبه ثابت، ۶ شعبه اقماری، یک کارگزاری به ۲۶۸ هزار بیمه شده، ۴۲ هزار مستمری بگیر که در مجموع به بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان خدمات خود را ارائه می دهد.
وی افزود: این نهاد با ۲۶ هزار کارگاه در استان یزد در تعامل است.
وی از افتتاح ۲ شعبه تامین اجتماعی تا پایان سال در استان خبر داد و افزود: از برنامه های آتی این نهاد، افتتاح شعبه بهاباد در ابتدای آبان ماه سال جاری و افتتاح شعبه عقدا به عنوان دومین شعبه اردکان تا نیمه آبان ماه می باشد.
مرصادی با بیان اینکه کارفرمایان ۱۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی یزد بدهکارند، در خصوص بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه گفت: کارفرمایان بدهکار می توانند تا ۱۹دی ماه به تامین اجتماعی مراجعه و از بخشودگی کامل جرائم خود بهره مند شوند.

 

         

           


 

آدرس کوتاه :