بيش از 4000 نفر ميهمان و مسافر نوروزي در مهريز اسكان داده شدند

بيش از 4000 نفر ميهمان و مسافر نوروزي در مهريز اسكان داده شدند


حسن حاضري رئيس آموزش و پرورش و مسئول ستاد اسكان مسافران نوروزي در مهريز گفت: در ايام تعطيلات نوروز 4125 نفر در 758 خانوار ميهمان و مسافر نوروز در اين شهرستان اسكان داده شدند. وي افزود: از اين تعداد مسافر نوروزي 2943 نفر از خانواده فرهنگي و  1388 از خانواده غيرفرهنگي در 512 خانوار فرهنگي و 246 خانوار غيرفرهنگي بودند. وي افزود: 20 مدرسه با 150 كلاس درس از 26 اسفند ماه 89 پذيراي مسافران نوروزي بود حاضري  تصريح كرد: بيشترين مسافران نوروزي از استانهاي تهران، گلستان و آذربايجان شرقي ميهمان شهرستان مهريز بودند.
بيش از 4000 نفر ميهمان و مسافر نوروزي در مهريز اسكان داده شدند

حسن حاضري رئيس آموزش و پرورش و مسئول ستاد اسكان مسافران نوروزي در مهريز گفت:
در ايام تعطيلات نوروز 4125 نفر در 758 خانوار ميهمان و مسافر نوروز در اين شهرستان اسكان داده شدند.
وي افزود: از اين تعداد مسافر نوروزي 2943 نفر از خانواده فرهنگي و  1388 از خانواده غيرفرهنگي در 512 خانوار فرهنگي و 246 خانوار غيرفرهنگي بودند.
وي افزود: 20 مدرسه با 150 كلاس درس از 26 اسفند ماه 89 پذيراي مسافران نوروزي بود
حاضري  تصريح كرد: بيشترين مسافران نوروزي از استانهاي تهران، گلستان و آذربايجان شرقي ميهمان شهرستان مهريز بودند.

آدرس کوتاه :