بيش از 240 نفر از مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) مهريز در دوره آموزش بهداشت شرکت کردند

بيش از 240 نفر از مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) مهريز در دوره آموزش بهداشت شرکت کردند


به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) استان يزد: سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز گفت: 242 نفر از مددجويان تحت پوشش اين نهاد با شرکت در کلاس آموزش بهداشت با مسائل بهداشتي، درماني و آموزش هاي خانواده آشنا شدند. محمد زارع با بيان اينکه اين دوره آموزشي ويژه زنان سرپرست خانوار، دختران در آستانه ازدواج و سالمندان تحت حمايت برگزار شده است افزود: زنان سرپرست خانوار پيرامون موضوعاتي از جمله نظام خانواده، نقش خانواده در پيشگيري اعضاء خانواده به اعتياد ، تأثيرات مواد مخدر در فرهنگ و روحيه آنها و راههاي مبارزه با اعتياد اعضاء خانواده آموزش هاي لازم را فرا گرفتند. وي اظهار داشت: دختران در آستانه ازدواج هم با مهارت هاي زندگي، رابطه سالم و سازنده خانواده و بهداشت رواني خانواده آشنا شدند. زارع گفت: بيماري رايج سالمندي، رابطه سالمند با بيماري هاي قلبي و عروقي، رعايت بهداشت فردي و خوردن غذاهاي دوران سالمندي از جمله مباحث مطرح شده در دوره آموزشي بهداشت ويژه سالمندان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز بود./
بيش از 240 نفر از مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) مهريز در دوره آموزش بهداشت شرکت کردند

به گزارش روابط عمومي کميته امداد امام خميني (ره) استان يزد: سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز گفت: 242 نفر از مددجويان تحت پوشش اين نهاد با شرکت در کلاس آموزش بهداشت با مسائل بهداشتي، درماني و آموزش هاي خانواده آشنا شدند.
محمد زارع با بيان اينکه اين دوره آموزشي ويژه زنان سرپرست خانوار، دختران در آستانه ازدواج و سالمندان تحت حمايت برگزار شده است افزود: زنان سرپرست خانوار پيرامون موضوعاتي از جمله نظام خانواده، نقش خانواده در پيشگيري اعضاء خانواده به اعتياد ، تأثيرات مواد مخدر در فرهنگ و روحيه آنها و راههاي مبارزه با اعتياد اعضاء خانواده آموزش هاي لازم را فرا گرفتند.
وي اظهار داشت: دختران در آستانه ازدواج هم با مهارت هاي زندگي، رابطه سالم و سازنده خانواده و بهداشت رواني خانواده آشنا شدند.
زارع گفت: بيماري رايج سالمندي، رابطه سالمند با بيماري هاي قلبي و عروقي، رعايت بهداشت فردي و خوردن غذاهاي دوران سالمندي از جمله مباحث مطرح شده در دوره آموزشي بهداشت ويژه سالمندان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز بود./

آدرس کوتاه :