بيش از 20 برنامه جامع در هفته كار و كارگر در مهريز برگزار مي شود

بيش از 20 برنامه جامع در هفته كار و كارگر در مهريز برگزار مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، سالاري مسئول كميته كارگري و رئيس اداره كار و امور اجتماعي مهريز از برگزاري بيش از 20 برنامه جامع  در اين شهرستان از  5 تا 11 ارديبهشت ماه كه به مناسبت هفته كار و كارگر نامگذاري شده خبر داد. وي مهمترين اين برنامه ها را چنين برشمرد: غبارروبي از گلزارشهداي گمنام،‌ ديدار  با خانواده هاي شهداي كارگر و ايثارگر،‌ بازديد مدير و معاون مدارس و آموزشگاه ها از تعدادي خانواده هاي كارگراني كه فرزندانشان در آن آموزشگاه مشغول به تحصيل مي باشند. سالاري برگزاري مسابقه فوتبال بين تيم هاي منتخب كارگري و منتخب كارفرمائي به منظور افزايش روحيه همبستگي و همدلي بين كارگران و كارفرمايان را از ديگر برنامه هاي هفته كار و كارگر خواند. حضور روساي هر يك از ادارات همراه با تني جند از كارمندان آن واحد در هفته كارگر در واحدهاي صنعتي شهرستان و اشنايي با مشكلات كارگران و كارفرمايان از نزديك،‌ارسال پيامك تبريك روز كارگر به كارگران شهرستان از طرف كميته كارگري،‌تهيه حدود 2000 جلد كتاب در زمينه هاي مختلف اعم از خانوادگي،‌فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي و كودكان و توزيع بين كتابخانه هاي واحدهاي صنعتي به منظور ارتقاي سطح دانش و آگاهي كارگران، رايزي با پزشكان خير شهرستان به منظور ويزيت رايگان كارگران و خانواده هاي آنان در هفته كارگر، حضور گسترده كارگران و كارفرمايان در مراسم نماز جمعه و درخواست از امام جمعه شهرستان براي اختصاص بخشي از خطبه ها به مقام و منزلت كار و كارگر، و پذيرايي از نمازگزاران نماز جمعه از ديگر برنامه هاي هفته كار و كارگر در مهريز مي باشد.
بيش از 20 برنامه جامع در هفته كار و كارگر در مهريز برگزار مي شود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، سالاري مسئول كميته كارگري و رئيس اداره كار و امور اجتماعي مهريز از برگزاري بيش از 20 برنامه جامع  در اين شهرستان از  5 تا 11 ارديبهشت ماه كه به مناسبت هفته كار و كارگر نامگذاري شده خبر داد.
وي مهمترين اين برنامه ها را چنين برشمرد:
غبارروبي از گلزارشهداي گمنام،‌ ديدار  با خانواده هاي شهداي كارگر و ايثارگر،‌ بازديد مدير و معاون مدارس و آموزشگاه ها از تعدادي خانواده هاي كارگراني كه فرزندانشان در آن آموزشگاه مشغول به تحصيل مي باشند.
سالاري برگزاري مسابقه فوتبال بين تيم هاي منتخب كارگري و منتخب كارفرمائي به منظور افزايش روحيه همبستگي و همدلي بين كارگران و كارفرمايان را از ديگر برنامه هاي هفته كار و كارگر خواند.
حضور روساي هر يك از ادارات همراه با تني جند از كارمندان آن واحد در هفته كارگر در واحدهاي صنعتي شهرستان و اشنايي با مشكلات كارگران و كارفرمايان از نزديك،‌ارسال پيامك تبريك روز كارگر به كارگران شهرستان از طرف كميته كارگري،‌تهيه حدود 2000 جلد كتاب در زمينه هاي مختلف اعم از خانوادگي،‌فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي و كودكان و توزيع بين كتابخانه هاي واحدهاي صنعتي به منظور ارتقاي سطح دانش و آگاهي كارگران، رايزي با پزشكان خير شهرستان به منظور ويزيت رايگان كارگران و خانواده هاي آنان در هفته كارگر، حضور گسترده كارگران و كارفرمايان در مراسم نماز جمعه و درخواست از امام جمعه شهرستان براي اختصاص بخشي از خطبه ها به مقام و منزلت كار و كارگر، و پذيرايي از نمازگزاران نماز جمعه از ديگر برنامه هاي هفته كار و كارگر در مهريز مي باشد.

آدرس کوتاه :