به همت مامورين مبارزه با مواد مخدر مهريز؛ 87 كيلوگرم حشيش كشف شد

به همت مامورين مبارزه با مواد مخدر مهريز؛ 87 كيلوگرم حشيش كشف شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزبه نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، مامورين مبارزه با مواد مخدر مهريز موفق شدند در يك عمليات موفقيت آميز مقدار87 كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش را ازسوداگران مرگ كشف كنند.  سرهنگ نصيري فرمانده انتظامي مهريز طي گزارشي اعلام كرد: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي گشت زني در نيمه شب گذشته در اطراف ايستگاه بازرسي شهيد مدني به يك دستگاه خودروي سواري كه با چراغ هاي خاموش وارد جاده فرعي شد مشكوك شدند. وي ادامه داد: مأموران انتظامي ضمن فرمان ايست به خودرو و با شليک تير هوايي به وي اخطاردادند كه راننده با روشن كردن چراغهاي خودرو اقدام به فرار كرد و در نهايت با تيراندازي مأموران خودرو پنچر و راننده با رها كردن خودرو متواري شد كه پس از تعقيب و گريز، راننده را دستگير و در بازرسي از خودرو تعداد 88 بسته مواد مخدر از نوع حشيش به وزن 87 كيلوگرم كشف كردند. وي افزود: پرونده در اين خصوص تشكيل و همراه متهم به دادسراي انقلاب شهرستان مهريز تحويل داده شد.
به همت مامورين مبارزه با مواد مخدر مهريز؛ 87 كيلوگرم حشيش كشف شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزبه نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، مامورين مبارزه با مواد مخدر مهريز موفق شدند در يك عمليات موفقيت آميز مقدار87 كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش را ازسوداگران مرگ كشف كنند. 
سرهنگ نصيري فرمانده انتظامي مهريز طي گزارشي اعلام كرد: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي گشت زني در نيمه شب گذشته در اطراف ايستگاه بازرسي شهيد مدني به يك دستگاه خودروي سواري كه با چراغ هاي خاموش وارد جاده فرعي شد مشكوك شدند.
وي ادامه داد: مأموران انتظامي ضمن فرمان ايست به خودرو و با شليک تير هوايي به وي اخطاردادند كه راننده با روشن كردن چراغهاي خودرو اقدام به فرار كرد و در نهايت با تيراندازي مأموران خودرو پنچر و راننده با رها كردن خودرو متواري شد كه پس از تعقيب و گريز، راننده را دستگير و در بازرسي از خودرو تعداد 88 بسته مواد مخدر از نوع حشيش به وزن 87 كيلوگرم كشف كردند.
وي افزود: پرونده در اين خصوص تشكيل و همراه متهم به دادسراي انقلاب شهرستان مهريز تحويل داده شد.

آدرس کوتاه :