به همت رئیس میراث فرهنگی مهریزچاپارخانه ای که در سریزد به محل پرورش ونگه داری دام وطیور تبدیل شده بود بعد از 10سال ازاد شد

به همت رئیس میراث فرهنگی مهریزچاپارخانه ای که در سریزد به محل پرورش ونگه داری دام وطیور تبدیل شده بود بعد از 10سال ازاد شد


به همت رئیس میراث فرهنگی مهریزچاپارخانه ای که در سریزد به   محل پرورش ونگه داری دام وطیور تبدیل شده بود بعد از 10سال آزاد شد محمود ادیبان رئیس میراث فرهنگی شهرستان مهریز از آزاد سازی چاپارخانه روستای سریزد بعد از گذشت 10 سال خبر داد. وی افزود شهرستان مهریز دارای اثار تاریخی متعددی است ولی متاسفنه این اثار در برهه ای از   زمان مورد غفلت واقع شده اند و این غفلت تا   حد   فاجعه در اثار تاریخی مهریز به   پیش رفته بود بافت قدیمی شهرستان مهریز وهمچنین بعضی از اثار تاریخی ان   مستعد جهانی شدن هستند ولی متاسفانه در گذشته نه چندان دور هیچ کوششی در زمینه حفظ ونگه داری این اثار تاریخی نشده است   و تبدیل شدن تنها چاپارخانه تاریخی روستای سریزد به محل نگه داری دام و طیور گواه این واقعیت است. وی افزود چاپارخانه سریزد یکی از تاریخی ترین بناهای استان و شهرستان مهریزکه متعلق به دوره زندیه   است که از این نوع فقط در میبد   وجود دارد چاپارخانه   سریزد در فهرست اثار ملی ثبت شده است ولی متاسفانه مدیران سابق میراث فرهنگی مهریز به جای اینکه این محل را به موزه گردشگری یا هتل سنتی تغییر کاربری دهند به امان خدا رها کرده ودر اوج ناباوری و در حالی که نمونه این اثر در شهرستان میبد به اداره پست تبدیل شده در اینجا تبدیل به پرورشگاه دام وحیوانات اهلی شده است. ادیبان افزود این بنا مدت زیادی است که به تصرف یکی از اهالی سریزد در امده و فرد مذکور مدعی است که   در زمان یکی از فرمانداران مهریز قول گرفته است که در صورت ترک این محل تاریخی   از طرف دولت   یک زمین برای ایجاد دامپروری به او بدهند   و حال که این موضوع   عملی نشده وی حاضر به ترک چاپارخانه نیست. ادیبان افزود ما بارها   توسط مجموعه میراث فرهنگی مهریز   به صورت کتبی وشفاهی تذکر داده   بودیم و اولتیماتومی نیز برای او در نظر گرفته بودیم که   او نیز در پی چند بار اخطاریه این مکان را تخلیه وتحویل   میراث فرهنگی مهریز داد. ادیبان همچنین از ثبت ده اثر تاریخی مهریز در فهرست اثار ملی کشور خبر داد وگفت:   با پیگیری های انجام شده ده اثر تاریخی شهرستان مهریز از جمله باغ اکرم اباد .خانه مدرسی. آب انبار سریزد . کاروانسرای مهدی اباد. مسجد محله عرب.مسجد ولیعصرو مسجد سیدالشهدا.شبستان سریزد.خانه اربابی .ویکی از اب انبارهای شهرستان مهریز در استانه ثبت در فهرست اثار ملی هستند   که به زودی ثب خواهند شد.    
به همت رئیس میراث فرهنگی مهریزچاپارخانه ای که در سریزد به محل پرورش ونگه داری دام وطیور تبدیل شده بود بعد از 10سال ازاد شد

به همت رئیس میراث فرهنگی مهریزچاپارخانه ای که در سریزد به  محل پرورش ونگه داری دام وطیور تبدیل شده بود بعد از 10سال آزاد شد

محمود ادیبان رئیس میراث فرهنگی شهرستان مهریز از آزاد سازی چاپارخانه روستای سریزد بعد از گذشت 10 سال خبر داد.

وی افزود شهرستان مهریز دارای اثار تاریخی متعددی است ولی متاسفنه این اثار در برهه ای از  زمان مورد غفلت واقع شده اند و این غفلت تا  حد  فاجعه در اثار تاریخی مهریز به  پیش رفته بود بافت قدیمی شهرستان مهریز وهمچنین بعضی از اثار تاریخی ان  مستعد جهانی شدن هستند ولی متاسفانه در گذشته نه چندان دور هیچ کوششی در زمینه حفظ ونگه داری این اثار تاریخی نشده است  و تبدیل شدن تنها چاپارخانه تاریخی روستای سریزد به محل نگه داری دام و طیور گواه این واقعیت است.

وی افزود چاپارخانه سریزد یکی از تاریخی ترین بناهای استان و شهرستان مهریزکه متعلق به دوره زندیه  است که از این نوع فقط در میبد  وجود دارد چاپارخانه  سریزد در فهرست اثار ملی ثبت شده است ولی متاسفانه مدیران سابق میراث فرهنگی مهریز به جای اینکه این محل را به موزه گردشگری یا هتل سنتی تغییر کاربری دهند به امان خدا رها کرده ودر اوج ناباوری و در حالی که نمونه این اثر در شهرستان میبد به اداره پست تبدیل شده در اینجا تبدیل به پرورشگاه دام وحیوانات اهلی شده است.

ادیبان افزود این بنا مدت زیادی است که به تصرف یکی از اهالی سریزد در امده و فرد مذکور مدعی است که  در زمان یکی از فرمانداران مهریز قول گرفته است که در صورت ترک این محل تاریخی  از طرف دولت  یک زمین برای ایجاد دامپروری به او بدهند  و حال که این موضوع  عملی نشده وی حاضر به ترک چاپارخانه نیست.

ادیبان افزود ما بارها  توسط مجموعه میراث فرهنگی مهریز  به صورت کتبی وشفاهی تذکر داده  بودیم و اولتیماتومی نیز برای او در نظر گرفته بودیم که  او نیز در پی چند بار اخطاریه این مکان را تخلیه وتحویل  میراث فرهنگی مهریز داد.

ادیبان همچنین از ثبت ده اثر تاریخی مهریز در فهرست اثار ملی کشور خبر داد وگفت:  با پیگیری های انجام شده ده اثر تاریخی شهرستان مهریز از جمله باغ اکرم اباد .خانه مدرسی. آب انبار سریزد . کاروانسرای مهدی اباد. مسجد محله عرب.مسجد ولیعصرو مسجد سیدالشهدا.شبستان سریزد.خانه اربابی .ویکی از اب انبارهای شهرستان مهریز در استانه ثبت در فهرست اثار ملی هستند  که به زودی ثب خواهند شد.

 

 

آدرس کوتاه :