به همت خیرگرامی حاج میرزا محمد حاج قاسمی؛ پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهریز افتتاح شد

به همت خیرگرامی حاج میرزا محمد حاج قاسمی؛ پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس از مرکز استان یزد برگزار شد، با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان مهریز از یک سو و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سوی دیگر، پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت ابوالفضل‌العباس در مهریز افتتاح شد. سیدرسول محسن‌زاده، مدیر بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز در مورد این واحد درمانی اظهار داشت: پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت ابوالفضل‌العباس با مساعدت خیر حاج میرزا محمد حاج قاسمی سریزدی احداث شده است. وی افزود: تاکنون 1.5 میلیارد تومان برای احداث ساختمان و تجهیزات جزئی آن با مساعدت این فرد خیر، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و سایر منابع دولتی هزینه شده است که برای تکمیل آن به یک میلیارد تومان دیگر نیز نیاز است. محسن‌زاده عنوان کرد: این ساختمان در زیربنای هزار و 600 متر مربع شامل 20 مطب پزشک متخصص و فوق تخصص شامل واحدهای پاراکلینیک از جمله سونوگرافی، رادیولوژی، اکو و تست ورزش، شنوایی سنجی، بینایی‌سنجی، سنجش تراکم استخوان، آندوسکوپی و سایر بخش‌های پاراکلینیکی است. این مرکز در فضایی به وسعت 6هزار مترمربع و زیربنای هزار و 600 مترمربع احداث شده است. در این مراسم همچنین از خیّران گرامی: حاج میرزا محمد حاج قاسمی سریزدی، حاج محمود زارع بیدکی، سیدعلی محسن زاده و میرزا محمود پورحسنی تجلیل شد. وزیر بهداشت امروز با حضور چند ساعته خود در استان یزد از 22 طرح درمانی و بهداشتی به صورت مستقیم یا از طریق ویدئو کنفرانس بهره‌برداری کرد.
به همت خیرگرامی حاج میرزا محمد حاج قاسمی؛ پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس از مرکز استان یزد برگزار شد، با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان مهریز از یک سو و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سوی دیگر، پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت ابوالفضل‌العباس در مهریز افتتاح شد.
سیدرسول محسن‌زاده، مدیر بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز در مورد این واحد درمانی اظهار داشت: پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت ابوالفضل‌العباس با مساعدت خیر حاج میرزا محمد حاج قاسمی سریزدی احداث شده است.
وی افزود: تاکنون 1.5 میلیارد تومان برای احداث ساختمان و تجهیزات جزئی آن با مساعدت این فرد خیر، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و سایر منابع دولتی هزینه شده است که برای تکمیل آن به یک میلیارد تومان دیگر نیز نیاز است.
محسن‌زاده عنوان کرد: این ساختمان در زیربنای هزار و 600 متر مربع شامل 20 مطب پزشک متخصص و فوق تخصص شامل واحدهای پاراکلینیک از جمله سونوگرافی، رادیولوژی، اکو و تست ورزش، شنوایی سنجی، بینایی‌سنجی، سنجش تراکم استخوان، آندوسکوپی و سایر بخش‌های پاراکلینیکی است.

این مرکز در فضایی به وسعت 6هزار مترمربع و زیربنای هزار و 600 مترمربع احداث شده است.

در این مراسم همچنین از خیّران گرامی: حاج میرزا محمد حاج قاسمی سریزدی، حاج محمود زارع بیدکی، سیدعلی محسن زاده و میرزا محمود پورحسنی تجلیل شد.
وزیر بهداشت امروز با حضور چند ساعته خود در استان یزد از 22 طرح درمانی و بهداشتی به صورت مستقیم یا از طریق ویدئو کنفرانس بهره‌برداری کرد.

آدرس کوتاه :