به همت بسیج سازندگی مهریز کارگاه قالی بافی ثارالله افتتاح شد

به همت بسیج سازندگی مهریز کارگاه قالی بافی ثارالله افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به همت بسیج سازندگی مهریز و در راستای تحقق اقتصاد مقامتی با مشارکت 40 نفر از خواهران بسیجی پایگاه حضرت سمیه مهریز کارگاه قالی بافی ثارالله در مهریز یزد افتتاح شد. به گفته مسؤول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج مهریز با توسعه فضای موجود تا هفته آینده ۶ دار قالی به ۴۰ دار قالی افزایش خواهد یافت. هدف از اجرای این طرح را ایجاد اشتغال برای بانوان منطقه و کمک به اقتصاد خانواده ها بود.
به همت بسیج سازندگی مهریز کارگاه قالی بافی ثارالله افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به همت بسیج سازندگی مهریز و در راستای تحقق اقتصاد مقامتی با مشارکت 40 نفر از خواهران بسیجی پایگاه حضرت سمیه مهریز کارگاه قالی بافی ثارالله در مهریز یزد افتتاح شد.
به گفته مسؤول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج مهریز با توسعه فضای موجود تا هفته آینده ۶ دار قالی به ۴۰ دار قالی افزایش خواهد یافت.
هدف از اجرای این طرح را ایجاد اشتغال برای بانوان منطقه و کمک به اقتصاد خانواده ها بود.

آدرس کوتاه :