به میزبانی مهریز؛ جشنواره استانی موشک بادی برگزار شد

به میزبانی مهریز؛ جشنواره استانی موشک بادی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جشنواره استانی موشک بادی در مهریز بین آموزشگاه های راهنمایی و دبیرستان های مهریز برگزار شد.  این جشنواره صبح چهارشنبه از سوی پژوهسرای دانش آموزی مهریزبا شرکت 111 دانش آموز در قالب 37 تیم در آموزشگاه راهنمایی شهید صدوقی مهریز برگزار شد. در این جشنواره 9 گروه دختران و 28 گروه پسران شرکت داشتند که در پایان غزنویان و سعدآبادی از مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا یزد با موشک فراز با برد 90 متر مقام اول را از آن خود کردند. همچنین کریمی، نوروزیان و فلاح از مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا یزد با موشک 90 متر با برد 70 متر و محمدجواد فخاری، سجاد فخاری و محمدمهدی استادعلی اکبری از مدرسه راهنمایی زمانی بهادران مهریز با موشک امید با برد 30 متر به ترتیب دوم و سوم شدند.  
به میزبانی مهریز؛ جشنواره استانی موشک بادی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جشنواره استانی موشک بادی در مهریز بین آموزشگاه های راهنمایی و دبیرستان های مهریز برگزار شد. 
این جشنواره صبح چهارشنبه از سوی پژوهسرای دانش آموزی مهریزبا شرکت 111 دانش آموز در قالب 37 تیم در آموزشگاه راهنمایی شهید صدوقی مهریز برگزار شد.
در این جشنواره 9 گروه دختران و 28 گروه پسران شرکت داشتند که در پایان غزنویان و سعدآبادی از مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا یزد با موشک فراز با برد 90 متر مقام اول را از آن خود کردند.
همچنین کریمی، نوروزیان و فلاح از مدرسه راهنمایی خاتم الانبیا یزد با موشک 90 متر با برد 70 متر و محمدجواد فخاری، سجاد فخاری و محمدمهدی استادعلی اکبری از مدرسه راهنمایی زمانی بهادران مهریز با موشک امید با برد 30 متر به ترتیب دوم و سوم شدند.
 

آدرس کوتاه :