به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاه آثار پژوهشي دبيران و دانش آموزان مهريزي افتتاح شد

به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاه آثار پژوهشي دبيران و دانش آموزان مهريزي افتتاح شد


اين نمايشگاه در محل مركز تحقيقات فرهنگيان مهريز واقع در بلوار شهيد بهشتي شهرستان افتتاح شد.
به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاه آثار پژوهشي دبيران و دانش آموزان مهريزي افتتاح شد

اين نمايشگاه شامل بخشي هاي مقالات و پايان نامه هاي پژوهشي ، نجوم، تحقيقات علمي و پژوهشي، ربات مي باشد.
گفتني است اين نمايشگاه تا دهم دي ماه ، صبح و عصر ويژه عموم داير مي باشد.

آدرس کوتاه :