به مناسبت هفته وقف همایش دوچرخه سواری در مهریز برگزار شد

به مناسبت هفته وقف همایش دوچرخه سواری در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته وقف همایش دوچرخه سواری در مهریز برگزار شد شرکت کنندگان در این همایش، مسیر میدان شهدای گمنام تا حسینیه دوازده امام را رکاب زدند و پس از عطر افشانی قبور شهدا به منناسبت هفته وقف به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد. گفتنی است کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت پنج شنبه های هر هفته ساعت 6:30 از میدان شهدای گمنام مهریز به راه می افتند و با توجه به مناسبت در پیش رو، مسیری را در سطح شهرستان رکاب می زنند.
به مناسبت هفته وقف همایش دوچرخه سواری در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته وقف همایش دوچرخه سواری در مهریز برگزار شد
شرکت کنندگان در این همایش، مسیر میدان شهدای گمنام تا حسینیه دوازده امام را رکاب زدند و پس از عطر افشانی قبور شهدا به منناسبت هفته وقف
به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

گفتنی است کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت پنج شنبه های هر هفته ساعت 6:30 از میدان شهدای گمنام مهریز به راه می افتند و با توجه به مناسبت در پیش رو، مسیری را در سطح شهرستان رکاب می زنند.

آدرس کوتاه :