به مناسبت هفته هوای پاک دانش آموزان مهریزی در نقاشی همگانی شرکت کردند

به مناسبت هفته هوای پاک دانش آموزان مهریزی در نقاشی همگانی شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته هوای پاک دانش آموزان مهریزی در نقاشی همگانی شرکت کردند. آموزش و پرورش با همکاری محیط زیست این همایش را در پارک زیبای کوثر این شهرستان برگزار کردند. این برنامه با هدف آشنایی کودکان با آلاینده های هوا و تاکید بر حفظ پاکیزگی آن با حضور دانش آموزان مهریزی مقطع دبستان برگزار و در پایان به دانش آموزان برتر هدایایی اعطا شد.
به مناسبت هفته هوای پاک دانش آموزان مهریزی در نقاشی همگانی شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته هوای پاک دانش آموزان مهریزی در نقاشی همگانی شرکت کردند.
آموزش و پرورش با همکاری محیط زیست این همایش را در پارک زیبای کوثر این شهرستان برگزار کردند.
این برنامه با هدف آشنایی کودکان با آلاینده های هوا و تاکید بر حفظ پاکیزگی آن با حضور دانش آموزان مهریزی مقطع دبستان برگزار و در پایان به دانش آموزان برتر هدایایی اعطا شد.

آدرس کوتاه :