به مناسبت هفته دولت / ديدارهيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان با فرماندار مهريز


به مناسبت هفته دولت هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان مهريز با فرماندار ديدار كردند.

به مناسبت هفته دولت هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان مهريز با فرماندار ديدار كردند.

ابتدا زارع زاده رييس اتاق اصناف با تبريك هفته دولت به سيد محمد رستگاري فرماندارمهريز و كاركنان دولت  گزارش اجمالي يكساله از فعاليت هاي اصناف مهريز ارائه داد سپس فرماندار ضمن خيرمقدم به حضار و گراميداشت ياد وخاطرهاي شهيدان رجايي وباهنر وباعرض تبريك هفته دولت با اشاره به بااهميت بودن نقش اصناف در شهرستان بيان نمود:

اصناف براي رشد و توسعه شهرستان نقش مهم و بسزايي را ايفا مي كنندرشداصناف بدون آموزش صحيح امكان پذير نمي باشد اصناف نياز به اموزش دارند تا رشد كنند ومسئولين نيزدر راستاي رشد و تعالي اصناف همكارو هميار اصناف هستند ودر پايان  اززحمات اصناف در حوزه هاي مختلف قدرداني و تشكر گرديد.


آدرس کوتاه :