به مناسبت هفته دولت؛ قبور شهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد

به مناسبت هفته دولت؛ قبور شهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته دولت قبور شهدای گمنام مهریز با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران ادارات شهرستان عطر افشانی شد    
به مناسبت هفته دولت؛ قبور شهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته دولت قبور شهدای گمنام مهریز با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران ادارات شهرستان عطر افشانی شد

 

 

آدرس کوتاه :