به مناسبت میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت جشنی با همکاری فرمانداری و سازمان تبلیغات و اداره ارشاد برگزار شد

به مناسبت میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت جشنی با همکاری فرمانداری و سازمان تبلیغات و اداره ارشاد برگزار شد


  به مناسبت میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت جشنی با همکاری فرمانداری و سازمان تبلیغات و   اداره ارشاد          برگزار شد   در این مراسم   که با حضور بیش از 300 نفر   از اقشار مختلف مردم همراه بود.   حجت السلام والمسلمین جعفری در سخنانی ضمن تبریک این عید بزرگ در سخنانی نشر فرهنگ رضوی را هدف برگزرای چنین مراسمی دانست و گفت : سیره   ومنش   اهل بیت عصمت وطهارت در تمام زمانها باید الگوی انسانها در زندگی فردی   و اجتماعی و سیاسی   قرار گیرد.   وی ولایت مداری را مهمترین نشانه پیروی وارادت معصومین و هدف وجودی انها دانست و همگان را به این مهم سفارش نمود.   در پایان به اسامی معصومه ورضا جوائزی به قید قرئه و به رسم یاد بود اهدا گردید.
به مناسبت میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت جشنی با همکاری فرمانداری و سازمان تبلیغات و اداره ارشاد برگزار شد

 به مناسبت میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت جشنی با همکاری فرمانداری و سازمان تبلیغات و  اداره ارشاد       برگزار شد

 در این مراسم  که با حضور بیش از 300 نفر  از اقشار مختلف مردم همراه بود.

 حجت السلام والمسلمین جعفری در سخنانی ضمن تبریک این عید بزرگ در سخنانی نشر فرهنگ رضوی را هدف برگزرای چنین مراسمی دانست و گفت : سیره  ومنش  اهل بیت عصمت وطهارت در تمام زمانها باید الگوی انسانها در زندگی فردی  و اجتماعی و سیاسی  قرار گیرد.

 وی ولایت مداری را مهمترین نشانه پیروی وارادت معصومین و هدف وجودی انها دانست و همگان را به این مهم سفارش نمود.

 در پایان به اسامی معصومه ورضا جوائزی به قید قرئه و به رسم یاد بود اهدا گردید.

آدرس کوتاه :