به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب ؛ کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده در مهریز برگزار شد

به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب ؛ کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته عفاف و حجاب کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده با حضور جمعی از بانوان بسیجی مهریز برگزار شد.   به مناسبت  روز ملی عفاف و حجاب،  کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده با حضور جمعی از بانوان بسیجی مهریز در باغ پهلوان پور این شهرستان برگزار شد. در این مراسم که به همت کانون بسیج جوانان مهریز برگزار شد اساتید مربوطه لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه را مورد تاکید قرار داده و در این خصوص مطالبی را ایراد نمودند. یکی از اساتید این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه رعایت حجاب و عفاف یکی از راه های مهم حفظ نهاد مقدس خانواده و تحکیم بنیان آن است ،افزود: خانواده نقش اصلی را در شکل گیری هسته روابط، احساسات و رفتارهای آدمی دارد. وی با بیان اینکه تبیین و تشریح فلسفه پوشش، حجاب و عفاف و درک آثار و فواید آن از دوران کودکی می تواند بسیار موثر باشد، افزود: بدحجابی و ترویج این فرهنگ آسیب ها و پیامدهای بسیاری در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی و روانی برای آدمی و حتی جامعه به همراه دارد.
به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب ؛ کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده در مهریز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت هفته عفاف و حجاب کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده با حضور جمعی از بانوان بسیجی مهریز برگزار شد.
 
کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده

به مناسبت  روز ملی عفاف و حجاب،  کارگاه آموزشی عفاف و حجاب و تحکیم خانواده با حضور جمعی از بانوان بسیجی مهریز در باغ پهلوان پور این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم که به همت کانون بسیج جوانان مهریز برگزار شد اساتید مربوطه لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه را مورد تاکید قرار داده و در این خصوص مطالبی را ایراد نمودند.
یکی از اساتید این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه رعایت حجاب و عفاف یکی از راه های مهم حفظ نهاد مقدس خانواده و تحکیم بنیان آن است ،افزود: خانواده نقش اصلی را در شکل گیری هسته روابط، احساسات و رفتارهای آدمی دارد.
وی با بیان اینکه تبیین و تشریح فلسفه پوشش، حجاب و عفاف و درک آثار و فواید آن از دوران کودکی می تواند بسیار موثر باشد، افزود: بدحجابی و ترویج این فرهنگ آسیب ها و پیامدهای بسیاری در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی و روانی برای آدمی و حتی جامعه به همراه دارد.

آدرس کوتاه :