به مناسبت روز جهاني تالاسمي تالاسمي محدوديت و معلوليت نيست، آنها را دريابيم ...(روابط عمومي فرمانداري مهريز)

شناسه : 2769044

به مناسبت روز جهاني تالاسمي تالاسمي محدوديت و معلوليت نيست، آنها را دريابيم ...(روابط عمومي فرمانداري مهريز)





رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

 

پرتال جامع امام خميني (ره)

پرتال جامع امام خميني (ره)

پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

پرتال جامع امام خميني (ره)

يزدخبر

حاشيه

پايگاه اطلاع رساني دولت

پرتال وزارت كشور

پرتال استانداريحاشيه